fredag 22 november 2013

Barn i behov av särskillt stöd och utomhuspedagogik

Idag har Kärnhusets psykologer och specialpedagog haft ett seminarium under rubriken "Konsten att förstå och bemöta barn i behov av särskillt stöd". Ett seminarium som jag varmt kan rekomendera om den kommer i repris, vilket jag är övertygad om att den gör. I annat fall kan ni ta kontakt med Kärnhuset så kommer de säkert till er arbetsplats.
När jag satt där så reflekterade jag återigen över hur viktig lärmiljön är för alla barn och elever men framförallt för de som har olika svårigheter. Flera exempel som föreläsarna gav handlade om situationer som uppstår i rastsituationer och vid byte av lärmiljöer.Jag funderade på varför pedagoger inte reflekterar mer över att 25% av skoldagen består av rast? Dessutom upptar ofta de första 10-15 minuterna av lektionstiden efter en rast till att reda ut det som hänt på rasten.............
Det har utförts en EU-studie, Learning in motion (2006), som visade att utomhuspedagogik är bra för elever i behov av särskilt stöd, men naturligtvis, bra för alla elever. Själva utemiljön hade stor betydelse men det viktigaste var hur aktiviteterna pesenterades.Studien visade också att utomhuspedagogiken kunde leda till en ökad inkludering för elever med intelektuella funktionsnedsättningar. Tyvärr så är forskning i Grundsärskolan och Träningsskolan väldigt bristfällig. Här Kan du läsa hela artikeln!
Om du är intresserad av Kärnhusets seminarier och work-shops så titta in här och fundera på om det är något som kan intressera dig. I december kommer 2014 utbud ut!
.