torsdag 28 februari 2013

Earth Hour 2013


Lördagen den 23 mars klockan 20.30 släcker vi ner våra lampor en timma
för att påminna oss själva, våra grannar, vänner och familjer och för att visa
beslutsfattare att vi vill att de tar klimatförändringen på allvar!
Vi är inte ensamma här i Halmstad om denna aktivitet, nej det är miljontals
människor runt om i världen som gör samma sak.
Om man hade kunnat sitta i en rymdkapsel där ute i rymden under 24 timmar
så skulle vi kunna följa hur städer släcker ner med början i Australien och
sedan se hur land efter land, stad efter stad släcker ner.
152 länder i de sju kontinenterna är med......det är väl du också?

Vi som arbetar i skolan kan använda fredag eftermiddag till att samla oss
kring några tända ljus och visa filmen på WWF:s sida om Earth Hour 2013.
Det finns material sorterat efter ålder på barnen som är mycket användbart
på Earth Hour sidan.
Här kan du anmäla din skola och använda WWF:s skolmaterial
i ditt arbete med barnen.
Om du vill titta på filmen så klicka här!                     

                                                   


source.php

måndag 18 februari 2013

Torg-IT

Vi fick möjlighet att presentera vårt arbete med GPS och ämnesintegrering på Torg-IT här på Kärnhuset i förra veckan. Kul!
Vi har fört in GPS som verktyg i vår verksamhet för att försöka intressera de lite äldre eleverna.
Med det upplägget vi har på vår lägerskola, Gården Ön, så får vi med flera mål, riktlinjer och centralt innehåll.
Eleverna får arbeta i grupper om 3-4 stycken. Varje gruppmedlem har ett specifikt ansvar. Det kan vara att ha hand om GPS:en, vara den som fotograferar eller har hand om material som de kan behöva för att utföra uppdraget. Var och en ska känna att den har en viktig roll i gruppen.
Oftast är vi vuxna som spindeln i nätet och fördelar uppdrag och hjälper dem tillrätta som behöver det. Uppdragen är olika beroende på vad läraren för klassen har för syfte med arbetet vi ska utföra. Ofta blir det ämnesintegrerat, allt utifrån nyfikenhet, lust, problemlösning och upplevelser.
Det senaste som vi har kommit i kontakt med som utvecklar vårt arbete med GPS är en app som heter Qrafter Pro. Med den kan vi göra egna QR koder som går till någon webb-sida och ett uppdrag.
Vill ni veta mer om detta så hör gärna av er till oss på naturskolan.
Här kan du läsa mer om QR koder. Det är pedagoger i Nacka som bloggar om sitt arbete.

torsdag 7 februari 2013

Skräpplockar veckor Anmäl din förskola/skola via länken här till höger

Tänk att det redan har gått ett år sedan vi planerade skräpplockar veckorna 2012!
Vårt samarbete med Teknik och Fritidsförvaltningen fortsätter även i år. Tyvärr så tänker de inte lotta ut några uppmuntrans resor i år men de hjälper till att distribuera hjälpmedel och hämta allt skräp.

Vi kommer att prioritera förskolorna i år och delar ut ett litet undersökningspaket efter lottning, bland dem som anmält sig på Håll Sverige Rents anmälningassida.

Plocka upp skräp efter sig ska naturligtvis vi alla göra hela tiden! Men att vårstäda sin närmiljö och samtidigt arbeta med ett tema kring aktiviteten en gång om året gör att vi håller ämnet levande.
På Håll Sverige Rents skräpplockar sidor kan du eller dina elever hitta mycket material och fakta.
För förskolorna och de yngre åldrarna i grundskolan har man lanserat ett nytt material i serien om "Blixtpatrullen".

För de yngre åldrarna i grundskolan finns det ett material som heter "Skräp på schemat" och för de äldre kan man hitta massor av fakta uppgifter!


Visste du att:
Nästan 50 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper och cigarrettpaket. En beräkning Håll Sverige Rent gjorde 2005 visar att bara i Sverige hamnar ca 750 000 000 fimpar på marken varje år. 750 miljoner. Bara i Sverige.
Det är vanligt att små barn och djur av nyfikenhet provsmakar en slängd fimp. Fyra procent av de förgiftningstillbud som kom in till Giftinformationscentralen under år 2002 handlade om cigaretter, fimpar och snus. De flesta tillbuden gällde små barn.
Fåglar, fiskar, och andra djur kan dö till följd av att deras matsmältningssystem blockeras av fimpar som de ätit.
Vind och regn för ofta fimparna till våra vattendrag. De kemiska substanser som finns i fimpen hotar vattenkvaliteten och många av de livsformer (fiskar, musslor, alger m m) som lever i vattnet.

Den 10 juli 2011 ändrades miljöbalken och skärptes till: 

15 kapitlet, paragraf 30:
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

29 kapitlet, paragraf 7:

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

29 kapitlet, paragraf 7 a:

Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.