måndag 18 februari 2013

Torg-IT

Vi fick möjlighet att presentera vårt arbete med GPS och ämnesintegrering på Torg-IT här på Kärnhuset i förra veckan. Kul!
Vi har fört in GPS som verktyg i vår verksamhet för att försöka intressera de lite äldre eleverna.
Med det upplägget vi har på vår lägerskola, Gården Ön, så får vi med flera mål, riktlinjer och centralt innehåll.
Eleverna får arbeta i grupper om 3-4 stycken. Varje gruppmedlem har ett specifikt ansvar. Det kan vara att ha hand om GPS:en, vara den som fotograferar eller har hand om material som de kan behöva för att utföra uppdraget. Var och en ska känna att den har en viktig roll i gruppen.
Oftast är vi vuxna som spindeln i nätet och fördelar uppdrag och hjälper dem tillrätta som behöver det. Uppdragen är olika beroende på vad läraren för klassen har för syfte med arbetet vi ska utföra. Ofta blir det ämnesintegrerat, allt utifrån nyfikenhet, lust, problemlösning och upplevelser.
Det senaste som vi har kommit i kontakt med som utvecklar vårt arbete med GPS är en app som heter Qrafter Pro. Med den kan vi göra egna QR koder som går till någon webb-sida och ett uppdrag.
Vill ni veta mer om detta så hör gärna av er till oss på naturskolan.
Här kan du läsa mer om QR koder. Det är pedagoger i Nacka som bloggar om sitt arbete.