torsdag 7 februari 2013

Skräpplockar veckor Anmäl din förskola/skola via länken här till höger

Tänk att det redan har gått ett år sedan vi planerade skräpplockar veckorna 2012!
Vårt samarbete med Teknik och Fritidsförvaltningen fortsätter även i år. Tyvärr så tänker de inte lotta ut några uppmuntrans resor i år men de hjälper till att distribuera hjälpmedel och hämta allt skräp.

Vi kommer att prioritera förskolorna i år och delar ut ett litet undersökningspaket efter lottning, bland dem som anmält sig på Håll Sverige Rents anmälningassida.

Plocka upp skräp efter sig ska naturligtvis vi alla göra hela tiden! Men att vårstäda sin närmiljö och samtidigt arbeta med ett tema kring aktiviteten en gång om året gör att vi håller ämnet levande.
På Håll Sverige Rents skräpplockar sidor kan du eller dina elever hitta mycket material och fakta.
För förskolorna och de yngre åldrarna i grundskolan har man lanserat ett nytt material i serien om "Blixtpatrullen".

För de yngre åldrarna i grundskolan finns det ett material som heter "Skräp på schemat" och för de äldre kan man hitta massor av fakta uppgifter!


Visste du att:
Nästan 50 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper och cigarrettpaket. En beräkning Håll Sverige Rent gjorde 2005 visar att bara i Sverige hamnar ca 750 000 000 fimpar på marken varje år. 750 miljoner. Bara i Sverige.
Det är vanligt att små barn och djur av nyfikenhet provsmakar en slängd fimp. Fyra procent av de förgiftningstillbud som kom in till Giftinformationscentralen under år 2002 handlade om cigaretter, fimpar och snus. De flesta tillbuden gällde små barn.
Fåglar, fiskar, och andra djur kan dö till följd av att deras matsmältningssystem blockeras av fimpar som de ätit.
Vind och regn för ofta fimparna till våra vattendrag. De kemiska substanser som finns i fimpen hotar vattenkvaliteten och många av de livsformer (fiskar, musslor, alger m m) som lever i vattnet.

Den 10 juli 2011 ändrades miljöbalken och skärptes till: 

15 kapitlet, paragraf 30:
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

29 kapitlet, paragraf 7:

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

29 kapitlet, paragraf 7 a:

Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.