måndag 14 januari 2013

Att lära in ute ger högre resultat


Senaste forskning om Utomhuspedagogik
Nu har det äntligen forskats på högre nivå kring lärande utomhus.
Det är Emilia Fägerstam på Linköpings universitet och Macquarie University i Australien som har forskat kring elevers matematiska kunskaper i åk 7 i de båda länderna.
Hon ville veta om det är någon skillnad på lärandet utomhus och inne i den vanliga klassrumsmiljön.
Emilias forskning visar på högre resultat hos eleverna som arbetade utomhus.
Du kan läsa mer om hennes avhandling här: http://www.liu.se/forskning/reportage/utomhuspedagogik?l=sv

Vi funderar på hur dessa resultat kommer att påverka undervisningatraditionen i skolorna.
Litar lärarna på att eleverna tillgodogör sig undervisningen ute?
Hur ska de bedömma och värdera lärandet?
Vi är helt säkra på att vårt arbete med att sprida utomhuspedagogiken blir allt mer viktig för de elever som har svårt att finna sig tillrätta i klassrummet. Svårigheten för oss är att nå de lärare som behöver alternativ i sin undervisning. De är fortfarande så uppfyllda av att dokumentera, skriva handlingsplaner .........tiden räcker inte till för dem.
Detta är en utmaning för oss i Halmstad och den utmaningen tar vi på allra största allvar.