fredag 31 maj 2013

Händelserik vecka!
Oj vilken vecka vi har haft! Mycket arbete men fantastiska upplevelser med Eketånga Montessori skolans åk 4 och 5! Vi har räddat vattnet vid Gården Ön , Europa och förmodligen hela världens vatten! De har utfört det uppdrag de antog för fem veckor sedan, tagit sig in i Asgård, träffat både Oden, Frigg och Loke! Och sist men inte minst neutraliserat vattnet i Mimers Brunn!
Vi arbetar med Äventyrspedagogik med utomhuspedagogiken som ett verktyg. Ett fantastiskt arbetssätt för eleverna, lärarna och oss! Mycket arbete men otroligt givande!
Så sluter vi veckan med att fira Kärnhusets 10 års jubileum men Öppet Hus!
Oden och Frigg i Valhall!

Vi visar bl.a. våra microägg!
Eftermiddags fika