fredag 12 april 2013

Rekord!

Nästa vecka och tre veckor framåt, kommer 8153 barn och elever ge sig ut i förskolors och skolors omgivningar och vårstäda. Det är rekord för Halmstads kommun! Förra året slog vi rekord med 6641 deltagare i Håll Sverige Rents Skräpplockar kampanj och nu har intresset ökat även i år! Det är oerhört roligt! Nu hoppas vi på naturskolan, att alla pedagoger tar tillfället i akt och kopplar den här aktiviteten till lärandet för hållbar utveckling! Varför ska vi rensa naturen från avfall? Om vi låter skräp ligga kvar, hur påverkar det naturen, vattnet, djuren? Hur lång tid tar det för papper, plast, fimpar att förmultna?
Påverkas Lagaholmsbukten och Kattegatt av skräp på land? Hur kan jag förändra mitt beteende? Kan jag påverka andra i min omgivning till att förändra sina beteenden? Hur? Det går att arbeta med alla ämnen i alla årskurser och dessutom uppfylla läroplaner och övriga styrdokuments syften och mål.
Dessutom får vi en ren och vacker kommun!