torsdag 14 mars 2013

Giftfri miljö i förskolan

Vad är det för miljö vi har på våra förskolor? Vilka gifter kan vi hitta i det damm som blir under en dag? Hur farligt är det...egentligen.....? Hur kan vi komma till rätta med detta? Frågorna är många och kunskaperna är alldeles för få. Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen att se över gifter i vår vardag. De har kommit med flera rapporter om barns miljö. Det börjar redan med vad fostret riskera att få i sig i sin mammas mage och fortsätter med vilken barnvagn och bäddutrustning som de nyblivna föräldrarna bör välja osv. Kemikalieinspektionen samarbetar med andra myndigheter och miljorganisationer i sitt arbete. Naturskyddsföreningen är en sådan organisation som de har ett samarbete med. De har analyserat dammet i två mammabloggares barnrum och tagit fram en rapport. Nu tittar de på miljön i förskolan. Vilket ansvar har vi som pedagoger när vi väljer material vid inköp? Vilka för möjligheter har vi att välja mellan? Under 2013 prioriterar Naturskyddsföreningen detta arbete och resultatet går att följa på deras hemsida. Där hittar du också en film som förklarar vilka gifter det är vi omkring oss, vad de har för betydelse och förslag på vad vi kan förändra. Läs, titta på filmen och diskutera med dina kolleger! Till din hjälp har du dessa länkar: Giftfria förskolor åt ungarna! Film Coctaileffekten